Disclaimer

Doel van de website

Het doel van deze website is om informatie te bieden over de stichting AMC Foundation en de doelen bij het AMC om zo particulieren, bedrijven en andere geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen gericht te doneren via de AMC Foundation.


Informatie op deze website

Alle informatie op deze website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.


De auteursrechten van deze website berusten bij de AMC Foundation. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledige juistheid van alle gegevens. Wanneer de AMC Foundation op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de AMC Foundation.


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die via externe links beschikbaar zijn. De inhoud van deze website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd


Aansprakelijkheid

Het AMC en de AMC Foundation aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.


Persoonsgegevens en privacy


Persoonsgegevens die u invult op deze website verwerkt de AMC Foundation ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit op elk gewenst moment melden aan de AMC Foundation. Dit kan per email aan: amcfoundation@amc.nl of telefonisch via telefoonnummer: 020 – 566 1776


Hoe steunt u ons?

U kunt medisch onderzoek en projecten in het AMC op verschillende manieren steunen.

LEES MEER

Gericht geven

Wilt u gericht geven? Dat kan! Wij denken graag met u mee.

INFORMEER MIJ

Pioniers in onderzoek

Lees de verhalen van pioniers in onderzoek naar MDL-ziekten.

LEES MEER