Spoedeisende Hulp (SEH)

Information in English

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het AMC is altijd toegankelijk. Zeven dagen per week en 24 uur per dag. Bij acute medische problemen kunt u hier terecht voor eerste opvang, diagnostiek (‘wat is er precies aan de hand?’) en behandeling. In principe nadat uw huisarts u heeft doorverwezen, maar in duidelijke spoedgevallen kunt u ook rechtstreeks naar de SEH komen.

Via de huisarts
Heeft u medisch advies of medische hulp nodig? Neem dan eerst contact op met uw huisarts. Mocht die geen dienst hebben, dan wordt u altijd doorverwezen naar een vervangende huisarts of huisartsenpost. Als het nodig is verwijst de huisarts - of diens vervanger - u door naar de Spoedeisende Hulp.

Rechtstreeks naar de spoedeisende hulp
Het kan gebeuren dat u overduidelijk met spoed hulp nodig hebt. Natuurlijk kunt u dan zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een ongeval, of als u te ziek bent om op een huisarts te kunnen wachten.
Wel vallen de kosten dan onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u de extra kosten vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Huisartsenpost
Als u zonder verwijzing van uw huisarts naar de SEH komt en de hulp is niet spoedeisend, dan kan het zijn dat we u doorverwijzen naar de Huisartsenpost (HAP). Die ligt naast onze Spoedeisende Hulp. Als de HAP gesloten is, wordt u in elk geval gezien door een arts. Maar dan kan uw wachttijd langer zijn dan bij spoedeisende gevallen.

Contact

Telefoonnummer:
020 – 566 2222

Huisartsenpost:
088 - 003 0600

Faxnummer:
020 - 566 9191

Postadres:
Postbus 22660,
1100 DD
Amsterdam