Elektronisch dossier

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk dat van u allerlei persoonlijke gegevens beschikbaar zijn, zoals adresgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze worden in uw medisch dossier vastgelegd. Ook correspondentie met uw huisarts en eventuele andere hulpverleners worden in dit dossier bewaard. Met ingang van 25 oktober 2015 leggen wij deze gegevens vast in één elektronisch patiëntendossier. Omdat alle informatie voortaan in één systeem wordt bewaard, kunnen wij de zorg verder verbeteren.

Video: Het elektronisch patiëntendossier van AMC en VUmc
Wilt u weten wat het elektronisch patiëntendossier van AMC en VUmc precies inhoudt? En wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Wie mag mijn dossier inkijken?
De gegevens die over u worden opgeslagen, worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Mijn Dossier
U kunt ook zelf inloggen in uw dossier. Dit kan via het patiëntenportaal Mijn Dossier. Met Mijn Dossier kunt u op elk moment uw (adres)gegevens aanpassen, afspraken aanvragen of annuleren, uitslagen bekijken en herhaalrecepten aanvragen. Ook kunt u berichten uitwisselen met uw behandelteam. U vindt de button Mijn Dossier op 25 oktober op deze website. Meer informatie over Mijn Dossier vindt u hier.

AMC en VUmc: één elektronisch patiëntendossier
Het AMC en VUmc werken steeds intensiever samen. Wij bundelen onze krachten om nog betere gezondheidszorg te kunnen bieden aan onze patiënten. Daarvoor is het nodig dat de artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. Het samenvoegen van de patiëntendossiers van het AMC en VUmc is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Hiervoor is uw toestemming nodig. Meer informatie over het samenvoegen van dossiers vindt u hier.

Verzoek tot samenvoeging dossiers
Vanaf 20 juli ontvangen patiënten van het AMC die een afspraak op de polikliniek hebben, een brief waarin om toestemming tot samenvoegen wordt gevraagd. Bij deze brief is een folder bijgesloten waarin nadere informatie gegeven wordt over de achtergronden, keuzemogelijkheden en consequenties van samenvoeging. Ook is een toestemmingsformulier (Verklaring Patiëntendossier) bijgesloten. Patiënten van VUmc ontvangen hetzelfde verzoek later dit jaar. De folder vindt u hier.

informatiebalie
informatiebalie

U kunt het toestemmingsformulier bij uw volgende bezoek aan het AMC inleveren bij de informatiebalie A0-401 (polikliniek gebouw, begane grond). U kunt ook de ingevulde verklaring mailen naar e-mailadres: toestemming@amc.nl.

U heeft het recht om geen toestemming te verlenen. Als u hiervoor kiest is uw dossier dan alleen beschikbaar voor artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis waar u patiënt bent. Ook kunt u op elk moment uw toestemming weer intrekken.