Over het medisch dossier

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk dat van u allerlei persoonlijke gegevens beschikbaar zijn, zoals adresgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze worden in uw medisch dossier vastgelegd. Ook correspondentie met uw huisarts en eventuele andere hulpverleners worden in dit dossier bewaard.

Wie mag mijn dossier inkijken?
De gegevens die over u worden opgeslagen, worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Inzage
U hebt het recht uw eigen medisch dossier in te zien. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Lees meer over uw rechten en plichten met betrekking tot het medisch dossier.

Medisch dossier opvragen
Het origineel van uw dossier blijft altijd in het AMC, maar u kunt een kopie aanvragen van het complete dossier of een gedeelte daarvan. Lees meer over het aanvragen van uw medisch dossier.

Elektronisch dossier
Met ingang van 25 oktober 2015 leggen wij de gegevens vast in één elektronisch patiëntendossier. U kunt dan ook zelf inloggen in uw dossier om uw gegevens in te zien of op te slaan. Lees meer over het elektronisch patiëntendossier.