Veelgestelde vragen


Waarom willen we beide dossiers samenvoegen?

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken. Het systeem werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in het AMC en VUmc. Hiervoor is toestemming van de patiënt nodig. Zonder uw toestemming mogen dossiers niet worden samengevoegd.

Om welke gegevens gaat het?

In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

  • verzekeringsgegevens
  • contactpersoon in geval van nood
  • allergieën
  • medicijnen
  • alle bevindingen bij eerdere bezoeken (poliklinische en opnamen) aan het AMC of VUmc
  • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen

Op het registeren, beheren en gebruiken van deze gegevens is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens.

Vanaf wanneer zijn de dossiers samengevoegd?

Dit samenvoegen van dossiers wordt zeer nauwkeurig proces en wordt daarom in fases uitgevoerd. Heeft u ons toestemming gegeven dan zijn uw dossiers uiterlijk eind 2016 samengevoegd.

Waar geef ik precies toestemming voor?

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in AMC
U heeft al een dossier of voor u wordt een AMC -dossier aangemaakt. Wij vragen uw toestemming om, uw dossier ook beschikbaar te stellen aan medewerkers van VUmc. Dit betekent dat medewerkers van VUmc die daartoe gerechtigd zijn uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben patiënt in het AMC èn in VUmc (geweest)
Momenteel hebt u twee dossiers: een AMC-dossier èn een VUmc-dossier. Wij vragen uw toestemming voor het samenvoegen van gegevens van beide ziekenhuizen. Na uw toestemming worden uw AMC-dossier en uw VUmc-dossier samengevoegd tot één dossier.

Waarom zou ik toestemming geven?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde gegevens in uw dossier, dan hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. De betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren, waardoor de behandeling sneller verloopt. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide ziekenhuizen direct toegang tot uw gegevens.

Waarom krijg ik twee brieven? Ik heb een brief ontvangen van het AMC en van VUmc

Bij het ziekenhuis is niet bekend of u ook patiënt bent in het andere ziekenhuis. Omdat u in zowel het AMC als VUmc onder behandeling bent ontvangt u daarom van elk ziekenhuis een brief.

Kan ik met dit formulier ook mijn gegevens bij andere ziekenhuizen laten samenvoegen?

Nee, met dit formulier kan geen toestemming worden gegeven om dossiers uit andere ziekenhuizen samen te voegen. Het samenvoegen van dossiers geldt alleen voor de patiëntendossiers van AMC en VUmc.

AMC en VUmc werken nauw samen. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Hierdoor zullen patiënten steeds vaker op beide locaties worden behandeld. Het is belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. AMC en VUmc hebben daarom gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier aangeschaft.