Waarom meedoen?

In het AMC doen we veel medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek om een nieuwe behandeling, operatie of een nieuw medicijn te testen. Soms vragen we daarvoor de medewerking van proefpersonen. Dat kunnen zowel gezonde vrijwilligers als patiënten zijn.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie, die meehelpt om de zorg te verbeteren. Deelnemen aan zulk onderzoek gebeurt natuurlijk vrijwillig. U kunt altijd simpelweg ‘nee’ zeggen als u ervoor wordt gevraagd.

Hier vindt u een overzicht van studies waar nog proefpersonen aan kunnen deelnemen.

Meer informatie over het meedoen aan zulk onderzoek, de rechten en plichten kunt u vinden in de brochure 'medisch-wetenschappelijk onderzoek' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Download: